Giới thiệu Peak Fitness trên VTV1

Phóng sự về Peak Fitness trên chương trình Tạp chí tiêu dùng ngày 10/4/2014

Xem tại đây
<